mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > przemysł spożywczy > MES-OEE w branży spożywczej

 

08.04.2014

 Wdrożenie systemu MES-OEE obejmującego rozległy park maszynowy producenta w branży spożywczej

 

Tematem artykułu jest opis wdrożenia komputerowego systemu klasy MES-OEE u dużego producenta z branży spożywczej. Prezentowany system MES-OEE obejmuje cały park maszynowy, na który składają się głównie wysokowydajne maszyny pakujące. Jego zadaniem jest zapewnienie służbom odpowiedzialnym za operacyjne zarządzanie produkcją i służbom utrzymania ruchu aktualnej i wiarygodnej informacji o stopniu wykorzystania maszyn i przyczynach przestojów. W artykule, oprócz opisu samego wdrożenia, przedstawiamy też opis problemów napotkanych przy jego realizacji i wynikające z tego wnioski. .

 

ZAŁOŻENIA SYSTEMU

 

Omawiany system, zgodnie z oczekiwaniami ze strony klienta, powinien:

  • zapewnić aktualizowaną na bieżąco informację o wydajności parku maszynowego mierzonej wskaźnikiami OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness)

  • oprzeć się na danych pobieranych bezpośrednio z układów sterowania maszyn

  • wyeliminować dokumentację operacyjną tworzoną dotąd ręcznie przez operatorów linii

  • powiązać system z danymi pozyskiwanymi z systemu ERP (SAP) w formie arkuszy Excel

  • zapewnić na liniach produkcyjnych przejrzystą wizualizację aktualnego stanu maszyn i osiąganych wskaźników OEE

  • udostępnić elastyczny i wszechstronny system raportów, w tym tworzenie raportów ad-hoc

  • udostępnić dane uprawnionym użytkownikom w sieci korporacyjnej bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej

  • zapewnić narzędzia do samodzielnej rozbudowy systemu.

 

 

Źródło:

Data publikacji:

 

katalog  APA AUTOMATYKA PODZESPOŁY APLIKACJE 

marzec 2013

 

 

Pobierz    Format: PDF (4,04 MB) 

 

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2015-11-19