mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > przemysł chemiczny > ZAK

 

01.10.2006

 System bilansowania i rozliczania mediów energetycznych dla zakładów Azotowych Kędzierzyn

 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn należą do największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej. W 2005 roku podjęto decyzję o gruntownym remoncie funkcjonującego od połowy lat dziewięćdziesiątych systemu pomiarowo rozliczeniowego, przy czym szczególny nacisk położono na wzrost niezawodności i dyspozycyjność danych, na podstawie których rozliczani są odbiorcy ciepła. Zakresem prac została objęta część dotycząca pomiarów mediów nieelektrycznych obejmująca produkcję i dystrybucję pary wodnej dla potrzeb technologii chemicznych i celów grzewczych, pomiary ciepła w wodzie grzewczej dla potrzeb Zakładu oraz ogrzewania miasta Kędzierzyna Koźla, pomiary wody pitnej, przemysłowej i zdemineralizowanej, pomiary gazu koksowniczego, azotu bezpieczeństwa oraz powietrza dla instalacji AKPiA. Całość przedsięwzięcia obejmującego opracowanie projektów, kompletację dostaw, prace montażowe, oprogramowanie i uruchomienie została wykonana od maja do listopada 2005 roku.

 

Nota aplikacyjna: pobierz     Format: PDF (479 KB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-11-29