mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarz±dzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > przemysł chemiczny > "Janikosoda" S.A.

 

01.03.2000

 System sterowania zamkniętym obiegiem wód / Rozproszony system sterowania

 

Jeszcze kilka lat temu ceny systemów sterowania w konfiguracji rozproszonej były na tyle wysokie w porównaniu do konfiguracji scentralizowanej, że stosowano je głównie w układach DCS. Postęp w technologii układów scalonych i upowszechnienie technik informatycznych spowodowały, że koszty obu rozwi±zań stały się porównywalne. Standaryzacja sieci komunikacyjnych opracowanych przez najpoważniejszych dostawców systemów automatyki oraz udostępnienie ich specyfikacji w postaci norm międzynarodowych (np. SINEC L2 firmy SIEMENS - aktualnie Profibus) wpłynęło na dalszy wzrost konkurencyjno¶ci systemów rozproszonych. We współczesnych rozwi±zaniach czę¶ć cyfrowa systemu coraz bardziej zbliża się do Ľródła danych o procesie, a sieci Profibus PA lub Fieldbus Foundation umożliwiaj± zupełn± eliminację sygnału analogowego jako no¶nika informacji o pomiarze. System sterowania Zamkniętym Obiegiem Wód Chłodniczych w Janikowskich Zakładach Sodowych "Janikosoda" S.A. zaprojektowany i uruchomiony przez firmę ASKOM w 1999 roku stanowi przykład konsekwentnego wykorzystania cech konfiguracji rozproszonej i najnowszych technik pomiarowych. 

 

Nota aplikacyjna: pobierz    Format: PDF (786 MB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2015-11-19