mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarz±dzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > energetyka > elektrownie wodne

 

01.01.2002

 Elektrownie wodne

 

Realizowane przez firmę ASKOM systemy dla elektrowni wodnych s± przykładem kompleksowego podej¶cia do automatycznego sterowania elektrowni, obejmuj±cego sterowniki hydrozespołów, rozdzielni wysokich, ¶rednich i niskich napięć, układów odwodnienia, kontroli stanu zapory i instalacji pomocniczych. System komputerowego nadzoru oparty na stacjach asix wspomaga operatorów w nadzorze nad automatyczn± prac± turbin i pozostałych instalacji.

 

Nota aplikacyjna:

pobierz    Format: PDF (1,20MB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-12-01