mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > energetyka > wizualizacja emisji

 

01.01.2002

 Wizualizacja emisji

 

ASKOM opracował i wdrożył na wielu obiektach systemy wizualizacji i rozliczania emisji zanieczyszczeń, oparte na wspólnej koncepcji pozwalającej mówić o standaryzacji rozwiązań oferowanych dla tego typu zastosowań. Wyróżnikami tej koncepcji są m.in. zgodność z wymaganiami nakładanymi na systemy monitoringu emisji przez obowiązujące uregulowania prawne, zastosowanie pakietu wizualizacji asix jako elastycznej platformy dla realizacji funkcji systemu, akwizycja danych o emisji ze specjalizowanych analizatorów emisji z uwzględnieniem oceny wiarygodności danych oraz dostępności wielodniowej historii kluczowych danych. Równocześnie przyczyniając się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń ASKOM bierze udział w przedsięwzięciach budowy i modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin, palników niskoemisyjnych oraz gazowych.

 

Nota aplikacyjna. Systemy ochrony środowiska:

pobierz     Format: PDF (834 KB)

 

Nota aplikacyjna. Pakiet ASEMIS:

pobierz    Format: PDF (453 KB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-12-01