mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarz±dzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > energetyka > systemy automatyki kotłów

 

01.03.2001

 Systemy automatyki dla niskoemisyjnych kotłów węglowych

 

W latach 1994-2000 ASKOM uczestniczył w modernizacji ponad 20 kotłów energetycznych, przy czym znakomita większo¶ć przedsięwzięcia zwi±zana była z obniżeniem emisji tlenków azotu do wymaganego normami poziomu. Narzucone now± technologi± spalania wymagania dotycz±ce precyzyjnego prowadzenia procesu mogły zostać spełnione tylko poprzez zastosowanie najnowocze¶niejszych rozwi±zań w dziedzinie automatyki.

 

 Nota aplikacyjna:

pobierz    Format: PDF (719 KB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-12-01