mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarz±dzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > energetyka > rozdzielnie

 

01.01.2002

 Rozdzielnie

 

Systemy sterowania i nadzoru rozdzielni oferowane przez ASKOM od 1998 roku wykorzystuj± możliwo¶ci sterowników programowalnych (PLC) i specjalizowanych sterowników zabezpieczeń, nadzorowanych z poziomu stacji operatorskich wyposażonych w autorski system wizualizacji asix. Standardowe zadania wizualizacji, alarmowania i sterowania s± w tych systemach poszerzone o funkcje notatnika operatora, umożliwiaj±cego dokonywanie wpisów w zakresie operacji ł±czeniowych, prowadzonych napraw, wymian urz±dzeń itp. oraz bazy danych technicznych, zawieraj±cej dostępne on-line informacje nt. aparatów stanowi±cych wyposażenie rozdzielni.

 

Nota aplikacyjna:

pobierz    Format: PDF (463 KB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-12-01