mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > koksownictwo > ZKZ

 

01.03.2005

 Systemy nadzoru i sterowania oraz system nadrzędny dla baterii koksowniczych ZK Zdzieszowice

 

Koksowanie węgla polega na odgazowaniu w temperaturze ok. 1000°C drobno zmielonych mieszanek węgli koksujących. Proces przebiega w piecach koksowniczych składających się z ceramicznych komór rozdzielonych ścianami grzewczymi. Zespół komór wraz z maszynami piecowymi, filtrami, pompowniami i urządzeniami pomocniczymi stanowi kompleks baterii koksowniczej. Firma ASKOM zaprojektowała, oprogramowała i uruchomiła w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice nowoczesny system sterowania i nadzoru obejmujący 2 spośród 10 znajdujących się w zakładach baterii. Corocznie Zakłady wytwarzają około 4 mln ton koksu wobec 30 mln wyprodukowanych w 2003 roku w Unii. Wdrożony przez firmę ASKOM system umożliwił obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń, utrzymanie stabilnej jakości koksu i podniesienie dyspozycyjności baterii poprzez szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie uszkodzeń. Gromadzone w systemie dane o procesie koksowania są przekazywane do systemu nadrzędnego wspomagającego zarządzanie baterią. Założenia dla oprogramowania systemu nadrzędnego zostały sprecyzowane przy współpracy z technologami Koksowni oraz przedstawicielami Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

 

Nota aplikacyjna. Systemy nadzoru i sterowania baterii koksowniczych:

pobierz     Format: PDF (1,07 MB)

 

Nota aplikacyjna. System nadrzędny dla baterii koksowniczych:

pobierz     Format: PDF (651 KB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-11-29