mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje  >  noty aplikacyjne  >  energetyka  

 

 

 System sterowania i nadzoru instalacji mokrego odsiarczania spalin

W sierpniu 2008 roku firma Askom wdrożyła komputerowy system sterowania i nadzoru instalacją mokrego odsiarczania spalin (IMOS) w Elektrowni Rybnik. Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego jakim była budowa IMOS do odsiarczania spalin z bloków energetycznych: 2, 3, 4 i 7 została zrealizowana pod kierownictwem konsorcjum firm: Austrian Energy & Environment z Grazu oraz Polimex Mostostal z Warszawy...

14.05.2009

więcej

 System bilansowania i rozliczania mediów energetycznych

Zakłady Azotowe Kędzierzyn należą do największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej. W 2005 roku podjęto decyzję o gruntownym remoncie systemu pomiarowo-rozliczeniowego. Postępowanie przetargowe wygrała firma ASKOM...

31.03.2006

więcej

 Elektrownie wodne

Realizowane przez firmę ASKOM systemy dla elektrowni wodnych są przykładem kompleksowego podejścia do automatycznego sterowania elektrowni, obejmującego sterowniki hydrozespołów, rozdzielni wysokich, średnich i niskich napięć, układów odwodnienia, kontroli stanu zapory i instalacji pomocniczych...

01.01.2002

więcej

 Rozdzielnie

Systemy sterowania i nadzoru rozdzielni oferowane przez ASKOM od 1998 roku wykorzystują możliwości sterowników programowalnych (PLC) i specjalizowanych sterowników zabezpieczeń, nadzorowanych z poziomu stacji operatorskich wyposażonych w autorski system wizualizacji Asix...

01.01.2002

więcej

 Wizualizacja emisji

ASKOM opracował i wdrożył na wielu obiektach systemy wizualizacji i rozliczania emisji zanieczyszczeń, oparte na wspólnej koncepcji pozwalającej mówić o standaryzacji rozwiązań oferowanych dla tego typu zastosowań...

01.01.2002

więcej

 Systemy automatyki kotłów

W latach 1994-2000 ASKOM uczestniczył w modernizacji ponad 20 kotłów energetycznych, przy czym znakomita większość przedsięwzięcia związana była z obniżeniem emisji tlenków azotu do wymaganego normami poziomu...

01.03.2001

więcej

 Systemy sterowania transportem

Rozwiązania firmy ASKOM systemów sterowania instalacjami transportu, wypracowane i sprawdzone w wielu aplikacjach, uwzględniają specyficzne aspekty sterowania ciągami transportowymi...

01.03.2001

więcej

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2016-04-21