mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

referencje > noty aplikacyjne > przemysł spożywczy > automatyzacja receptur - przepis na sukces

 

30.12.2009

  Automatyzacja receptur - przepis na sukces

 

Presja rynku wymusza nieustanną konieczność obniżania kosztów produkcji przy równocześnie rosnących wymaganiach dotyczących jakości produktów. Praktycznie jedyną drogą pozwalającą osiągnąć równocześnie te dwa - sprzeczne – cele jest automatyzacja produkcji.

 

Jak się to robi w Askomie?

 

Niezależnie od wielkości, system sterowania wymaga profesjonalnego podejścia do jego projektowania. Proces projektowania rozpoczyna się od określenia i zapisania wymagań stawianych systemowi przez użytkownika (URS – ang. User Requirements Specification). Następny krok to stworzenie opisu funkcjonalnego systemu (FDS – ang. Functional Design Specification), który podlega zatwierdzeniu przez przyszłego użytkownika. Dopiero po wykonaniu tych kroków rozpoczyna się „właściwe” projektowanie systemu sterowania: analiza możliwych rozwiązań i wybór optymalnej konfiguracji systemu, tworzenie bazy wejść/wyjść, projektu elektrycznego i AKP, oprogramowania aplikacyjnego sterowników oraz komputerowych stacji operatorskich.

 

Projektowanie kończy się pierwszą weryfikacją systemu – testami odbiorowymi w siedzibie wykonawcy (FAT – ang. Factory Acceptance Tests). To dla użytkownika pierwsza okazja by zweryfikować funkcjonowanie systemu jako całości, a równocześnie okazja do wprowadzenia ostatnich zmian przed instalacją systemu na linii produkcyjnej. Kolejna faza to montaż systemu na obiekcie i próby pomontażowe. Po nich przychodzi czas na próby funkcjonalne, a następnie technologiczne i ostateczną weryfikację funkcjonowania systemu w testach odbiorowych (SAT – ang. Site Acceptance Tests).

 

To długa droga, ale jedyna gwarantująca powodzenie, co potwierdzają liczne zakończone sukcesem projekty zrealizowane przez firmę Askom – zarówno w przemyśle spożywczym, jak i w innych branżach.

 

Nota aplikacyjna: pobierz    Format: PDF (100 KB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-11-29